Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Bu belge, Utet Arge Enerji müşteri ve çalışanların kişisel verilerinin korunması ve işlenmesine dair politikaları içermektedir. Bu politika, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükteki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuatına uyumlu olarak hazırlanmıştır.

  1. Veri Sorumlusu

Utet Arge Enerji Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusudur. Utet Arge Enerji ile ilgili her türlü başvuru ve talep için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:

Ferhat Paşa Mahallesi 4. Sok. No:28
Ataşehir / İstanbul

+90 216 466 91 91

info@utet.com.tr

  1. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Utet Arge Enerji müşteri ilişkileri yönetimi, pazarlama faaliyetleri, hizmet sunumu, güvenlik, işe alım süreçleri ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla kişisel verileri işleyebilir.

  1. Toplanan Kişisel Veriler ve Toplama Yöntemleri

Utet Arge Enerji aşağıdaki gibi temel kişisel veri kategorilerini toplayabilir:

  • Ad, soyadı
  • İletişim bilgileri (telefon numarası, e-posta adresi)
  • Adres bilgileri

Bu veriler, müşteri başvuruları, internet sitesi kullanımı, iş başvuruları ve benzeri yöntemlerle toplanabilir.

  1. Kişisel Veri Güvenliği

Utet Arge Enerji kişisel verilere yetkisiz erişimi önlemek, veri bütünlüğünü korumak ve veri güvenliğini sağlamak amacıyla uygun teknik ve organizasyonel önlemleri alır.

  1. Üçüncü Şahıslarla Paylaşım

Utet Arge Enerji müşteri ve çalışan verilerini yasal zorunluluklar dışında üçüncü şahıslarla paylaşmaz. İş birliği yapılan üçüncü şahıslarla paylaşım durumunda, gizliliğin korunması amacıyla gerekli önlemler alınır.

  1. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

Kişisel veri sahipleri, KVKK kapsamında belirtilen haklara sahiptir. Bu haklar arasında bilgi edinme, düzeltme, silme ve veri işleme faaliyetlerine itiraz etme hakları bulunmaktadır. Bu hakları kullanmak için Utet Arge Enerji ile iletişime geçebilirsiniz.

  1. Politika Güncellemeleri

Bu politika, mevzuattaki değişikliklere ve iş yapış pratiğindeki değişimlere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilir. Güncel politika versiyonları, Utet Arge Enerji internet sitesinde yayınlanır.

Utet Arge Enerji Hidrojen Mak. ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti.

Email
Phone
WhatsApp
WhatsApp
Phone
Email

Choose Your Location

What are you looking for in Furnob?
Please type the word you want to search and press "enter"